دیابت یکی از مواردی است که تلاش بیماران و پزشکان در کنترل آن تا حدود زیادی موفقیت آمیز بوده است. در حال حاضر یکی از مشکلات رایج در این بیماران، که اغلب به آن توجه نمی شود، کنترل بیش از حد است. یک مطالعه که نتایج آن در ماه دسامبر در BMJ منتشر شد نشان می دهد زیاده روی در انجام آزمایش در مبتلایان به دیابت نوع 2 رایج است.

بر اساس توصیه های بیشتر منابع معتبر، آزمایش A1c در دیابت نوع 2 حداکثر دو بار در سال باید انجام شود اما این آزمایش در بیش از نیمی از این بیماران سه یا چهار بار در سال درخواست و انجام می شود. آزمایش در 6% موارد به صورت افراطی (پنج بار در سال یا بیشتر) تکرار می شود. افراط در آزمایش، در اغلب موارد، افراط در درمان را نیز در پی دارد.

یکی از اجزای کارزار انتخاب عاقلانه (Choosing Wisely campaign) در سال 2012، کاهش دفعات آزمایش قند خون در منزل در مبتلایان به دیابت نوع 2 است. با این که آزمایش A1c جزو این کارزار نیست، محققین به پزشکان توصیه می کنند هنگام درخواست A1c و سایر آزمایش هایی که به صورت روتین در بیماری های مزمن انجام می شوند، دوباره فکر کنند. درمان اعداد آزمایشگاهی هرگز نمی تواند جایگزین مناسبی برای درمان بیماران باشد.

 

منبع