کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان ایالات متحده اخیراً نسبت به تولید، فروش و استفاده از گهواره های بغل باز شو هشدار داده است. بر اساس گزارش این کمیسیون، طی یک دهه اخیر بیش از 30 مورد مرگ کودک در ارتباط با این نوع گهواره گزارش شده است. در برخی مواقع، حفاظ جانبی و باز شونده این گهواره ها شل شده، کودک در تلاش برای خروج از گهواره گیر می افتد و خفه میشود. به والدینی که از این نوع گهواره ها استفاده میکنند توصیه میشود حفاظ جانبی آنرا به صورت منظم کنترل کنند تا از محکم بودن آن اطمینان حاصل نمایند. در خبری دیگر، کمپانی گراکو که به تولید کالسکه های شیک و مرغوب کودک شهره است، طی یک فراخوان عمومی، بیش از دو میلیون از این کالسکه ها را از بازار جمع آوری نمود. کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان ایالات متحده، استفاده از این کالسکه ها را نیز برای کودکان خطرناک توصیف کرده بود. در فاصله سالهای 2003 تا 2005، تعداد 9 کودک در این کالسکه ها گیر کردند که متأسفانه چهار کودک دچار خفگی و مرگ شدند. این حوادث بیشتر در کودکان زیر 12 ماه و به ویژه هنگامی رخ میدهد که کودک به کالسکه خود بسته نشده باشد. کودک از فاصله