سلیقه افراد و ملل مختلف درباره وضعیت ظاهری مردان و از جمله موی صورت بسیار متنوع است و این سلیقه در طول تاریخ تغییر کرده است. به نظر دانشمندان، صورت مردان می تواند با مو جذاب تر باشد ولی احتمالاً این جذابیت بستگی به اندازه و پرپشتی مو دارد.

اخیراً روانشناسان دانشگاه نیو ساوت ولز در شهر سیدنی استرالیا به این نتیجه رسیدند که به نظر اغلب خانم ها، چهره مردان با مقداری مو (ته ریش) جذاب تر است. این پژوهشگران تصویر چهره 10 مرد را در چهار وضعیت مختلف از نظر موی صورت به 528 مرد و زن نشان دادند. اغلب شرکت کنندگان، به ویژه خانم ها، معتقد بودند ته ریش 10 روزه جذاب تر از بقیه است. رتبه دوم متعلق به صورت سه تیغه بوده و ریش 5 روزه در ته جدول قرار دارد.

محققین معتقدند ریش نشانه چیزهای مختلفی است. ریش نشانه بلوغ است. ریش افرادی که دچار سوء تغذیه یا اعتیاد هستند ممکن است کم پشت باشد. گاه می توان ارتباطی بین وضعیت موی چهره و سلامت افراد پیدا کرد ولی همیشه باید به عواملی مانند تفاوتهای نژادی و فرهنگی نیز توجه شود.