این مطالعه از شماره ماه مه JAMA Intern Med نشان می‌دهد منشاء بيش از ٨٠٪‏ يادداشت‌هاي روزانه پزشكان (progress notes) در پرونده الكترونيك بيماران، رونوشت و چسباندن (Copy and Paste) متون قبلی است! در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، سال‌هاست که پرونده الکترونیک جایگزین پرونده‌های کاغذی شده است. رونویسی از متون قبلی در پرونده‌های کاغذی هم امکان‌پذیر است ولی این کار در پرونده الکترونیک آسان‌تر شده است.

پرونده الکترونیک مزیت‌های متعددی نسبت به پرونده کاغذی دارد ولی معایبی هم دارد. دسترسی سریع به داده‌های مختلف مانند نتایج آزمایش‌ها، گزارش رادیولوژی، و فهرست دارویی به‌ویژه در بیماران بستری در بیمارستان، باعث صرفه‌جویی در وقت، بهبود شرایط مستندسازی و کاهش قابل توجه خطا می‌شود. ولی به عنوان مثال، وقوع یک خطا در این فرآیند باعث خواهد شد یک متن نادرست با رونویسی و چسباندن مکرر از چشم پزشکان مخفی بماند و پیامدهایی ایجاد کند که گاهی جبران‌ناپذیر هستند.

برخی مراکز در ایالات متحده عمل رونویسی و چسباندن را در پرونده الکترونیک به‌طورکلی غیرفعال کرده‌اند. برخی صاحبنظران پیشنهاد کرده‌اند به‌جای غیرفعال کردن، عملکرد رونویسی و چسباندن طوری ارتقا داده شود که مسیر آن در پرونده قابل شناسایی باشد و تغییراتی که در طول زمان در متن رونویسی شده ایجاد می‌شود مانند ویکیپدیا مشخص شود.

منبع