پزشکی دانش و حرفه ای است که به طور مداوم نیاز به یادگیری و همگام شدن با تازه ترین پیشرفت ها دارد. آنچه اصطلاح آموزش مداوم پزشکی یا بازآموزی در ذهن می آورد، اغلب به شکل شرکت در کنفرانس یا آزمون است. اما رسانه های اجتماعی وارد این مقوله هم شده اند و نقش آنها به سرعت در حال پرنگ تر شدن است. یک مطالعه که سال گذشته توسط گروه MedData با شرکت 250 پزشک انجام شد نشان داده که بیش از نیمی از پزشکان از رسانه های اجتماعی به صورت حرفه ای استفاده می کنند و این کاربرد محدود به شبکه ها و تبلیغات نیست.

البته اغلب پزشکان، همچنان رسانه های اجتماعی را اتلاف وقت به حساب می آورند، اما به تدریج اطلاع از تازه ترین اخبار پزشکی و شرکت در بحث های روز با سایر همکاران نقش مهم تری پیدا می کند. در حال حاضر پرطرفدارترین و معروف ترین رسانه های اجتماعی در بین پزشکان آمریکا که اغلب با امکان بازآموزی همراه هستند عبارتند از: Doximity، SERMO، Medscape Discussion، Medstro،  NEJM Group Open Forum، MomMD، و QuantiaMD. اخیراً Twitter نیز در بین پزشکان آمریکا طرفدار پیدا کرده است.

منابع: 1 2