ویرایش جدید (2016) راهنمای درمان صرع در کودکان و بزرگسالان توسط انجمن صرع آمریکا در شماره ی ژانویه/ فوریه مجله ی Epilepsy Currents منتشر شد. این راهنما که به طور رایگان از اینترنت قابل دانلود است، شامل یک الگوریتم درمانی است که خود شامل یک مرحله پایدارسازی و سه مرحله درمان است. به علاوه، برای پرسش های مختلف در مورد اثربخشی، ایمنی، و تحمل پذیری داروها، پاسخ های مبتنی بر شواهد ارائه شده است.

 منبع