اخیراً مجله طب بریتانیا (BMJ) انتشار سلسله مطالبی را تحت عنوان “بیمار شما اینگونه فکر می کند” آغاز کرده است. اولین مطلب از این دسته، که در شماره ژانویه 2015 این مجله چاپ شده، مربوط به “اِما لوییس” 30 ساله است که از زمانی که به یاد می آورد نمایه وزن بدنش بیش از 30 بوده است. او فعالیت جسمی کافی دارد و گیاهخوار است. خانم لوییس به شکافتن این موضوع می پردازد که چرا توصیه های دکترها در مورد کاهش وزن، هیچ کمکی به او نکرده است.

“من یکی از بیش از 97% افرادی هستم که رژیم غذایی در آنان بیفایده بوده است!… وقتی برای مشاوره پیش دکترها میروم، احساسم این است که آنها دنبال سلامت من نیستند. همه شاخصهای سلامت من خوب هستند. فعال و شاد هستم. سالهاست که با اعتماد بنفس پایینی دست و پنجه نرم می کنم که ریشه در نوجوانی و این هراس پایان ناپذیر دارد که من در چشم هیچکس زیبا نیستم. اما دکترها همچنان به این فکر می کنند که باید همچنان از من بخواهند که همچنان کاری انجام دهم که همچنان می دانم که همچنان بیفایده و ناشدنی است! آنها می خواهند به من بقبولانند که وزن من مهمترین مشکل من است.”

 منبع