این مطالعه از شماره آوریل JAMA به مقایسه اثرات دگزامتازون با دارونما در بهبود علائم گلودرد حاد بدون تجویز آنتی‌بیوتیک در بزرگسالان پرداخته است. تفاوت معناداری از نظر بهبود کامل گلودرد در عرض 24 ساعت، بین دگزامتازون و دارونما مشاهده نشده است. اما پس از 48 ساعت، بهبود کامل گلودرد در گروه دگزامتازون (35%) بیشتر از دارونما (27%) بوده است.

مشکل اصلی این تحقیق، محدود ساختن مطالعه به مواردی از گلودرد است که شدید نبوده و در بررسی ابتدایی نیاز به آنتی‌بیوتیک نداشته است. تجویز دگزامتازون در موارد گلودرد خفیف و خودمحدودشونده، کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد.

منبع