این پژوهش از شماره آگوست Canadian Medical Association Journal نشان می‌دهد افزودن دو آزمایش ساده گلوکز سرم و میزان تخمینی پالایش گلومرولی (eGFR) براساس کراتی‌نین سرم در مراجعین به درمانگاه اورژانس باعث افزایش حساسیت و ویژگی تروپونین در تشخیص سکته قلبی و تعیین پیش‌آگهی می‌شود.

محققین می‌گویند با این روش توانسته‌اند موارد تکرار آزمایش تروپونین و همچنین مدت اقامت بیماران در بخش اورژانس را کاهش دهند. تحقیقات پیشین نشان داده یک نوبت آزمایش تروپونین منفی برای رد تشخیص سکته قلبی کافی نیست. قند خون بالا در بیماری که در نوار قلب قطعه ST بالا دارد نشان‌دهنده ناپایداری همودینامیک، بزرگی انفارکت و افزایش خطر مرگ طی 30 روز آینده است. همچنین eGFR به‌طور مستقل قادر به پیش‌بینی پیامدهای قلبی‌عروقی عمده در مبتلایان به سندرم کرونری حاد است.

یک نوبت تروپونین منفی در کنار گلوکز و eGFR نرمال با دقت 100% و بدون موارد منفی کاذب، تشخیص سکته قلبی را منتفی می‌کند.

منبع