برخی رؤوس این دستورالعمل که نسخه به‌روزرسانی‌شده آن از سوی آکادمی گوش‌وحلق‌وبینی و بنیاد جراحی سروگردن آمریکا در شماره آگوست مجله Otolaryngology—Head and Neck Surgery منتشر شده به شرح زیر است:

 

– اولین اقدام در برخورد با ناشنوایی حاد در بالغین، افتراق ناشنوایی حسی‌عصبی و ناشنوایی هدایتی است.

 

– انجام شنوایی‌سنجی برای تأیید وضعیت شنوایی در عرض 2 هفته پس از آغاز ناشنوایی حاد توصیه می‌شود.

 

– توصیه پیشین علیه مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها حذف شده است.

 

– شنوایی‌سنجی مجدد پس از اتمام درمان و نیز 6 ماه پس از آن توصیه می‌شود.

 

– سی‌تی‌اسکن روتین برای همه موارد ناشنوایی حاد توصیه نمی‌شود.

 

آزمایش‌های روتین در همه موارد ناشنوایی حاد توصیه نمی‌شود.

منبع