این دستورالعمل با همکاری چند سازمان در انگلستان، شامل انجمن الزایمر، کالج سلطنتی روانپزشکان و کالج سلطنتی پزشکان عمومی منتشر شده است. با این‌که دستورالعمل فوق بیش‌تر به مسائل حقوقی و جنبه‌های قانونی این موضوع پرداخته، ولی حاوی الگوریتم‌ها و پرسش‌هایی است که برای هر پزشکی ممکن است در مواجهه با مبتلایان به دمانس یا اختلال شناختی خفیف (mild cognitive impairment) و خانواده‌های آنان مفید باشد. نمونه‌ای از این پرسش‌ها به شرح زیر است:

– آیا متوجه هر گونه تغییری در مهارت رانندگی خود شده‌اید؟

– آیا متوجه کاهش اعتماد به نفس خود در توانایی کلی رانندگی شده‌اید که باعث شود کمتر یا فقط در هوای خوب رانندگی کنید؟

– آیا دیگران با استفاده از نور چراغ خودرو یا بوق زدن به نحوه رانندگی شما اعتراض می‌کنند؟

– آیا تاکنون هنگام رانندگی گم شده‌اید؟

– آیا تاکنون هنگام رانندگی فرموش کرده‌اید کجا می‌روید؟

و چند نمونه پرسش از خانواده‌ها:

– آیا هنگام رانندگی ایشان، احساس راحتی دارید؟

– آیا متوجه هر گونه رفتار رانندگی غیرطبیعی یا پرخطر در ایشان شده‌اید؟

– آیا ایشان اخیراً هنگام رانندگی تصادف کرده است؟

– آیا ایشان اخیراً هنگام رانندگی جریمه شده است؟

منبع