انجمن گوش و حلق بینی فرانسه، دستورالعمل درمان خونریزی از بینی در بزرگسالان را در شماره اکتبر مجله European Annals of Oto-rhino-laryngology منتشر کرد. رئوس این دستورالعمل به شرح زیر است:

–          درمان اولیه شامل تمیز کردن لخته ها و کمپرس دو انگشتی است.

–          در موارد خونریزی مداوم، بیحسی موضعی همراه با داروی تنگ کننده عروقی پیش از هر اقدام تشخیصی یا درمانی دیگری الزامی است.

–          اگر منشاء خونریزی قدامی نباشد، اندوسکوپی بینی در بیشتر موارد منشاء خونریزی را مشخص خواهد کرد و باید انجام شود.

–          در موارد خونریزی فعال، کوتریزاسیون به شرطی توصیه می شود که محل خونریزی مشخص باشد.

–          در مواردی که محل خونریزی نامشخص یا کوتریزاسیون ناموفق باشد، پانسمان فشاری توسط پزشک غیرمتخصص قابل انجام است، اما اندوسکوپی بینی باید در اولین فرصت توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود.

–          توصیه های لازم در زمینه اقداماتی که در صورت وقوع خونریزی از بینی در منزل باید انجام شود، باید به بیماران ارائه شود و خطرات درمان های مختلف نیز توضیح داده شود.

منبع