برخی رؤوس نسخه به‌روز شده این دستورالعمل‌ها که از سوی آکادمی نورولوژی آمریکا در شماره سپتامبر مجله Neurology منتشر شده به شرح زیر است:

– ایبوبروفن برای شروع درمان میگرن حاد در کودکان و نوجوانان توصیه می‌شود. در نوجوانان، از تریپتان‌های خوراکی (به‌تنهایی یا به شکل ترکیب با یک داروی ضدالتهابی غیراستروئیدی)، به‌ویژه قرص سوماتریپتان/ناپروکسن نیز می‌توان استفاده کرد.

– بیمارانی که به یک تریپتان پاسخ نمی‌دهند، اغلب به یک تریپتان دیگر پاسخ می‌دهند.

– در موارد تهوع، استفراغ، یا دردی که به سرعت شدت می‌یابد، داروهای تزریقی توصیه می‌شود و می‌توان از داروهای ضدتهوع نیز استفاده کرد.

– هیچ شواهدی در حمایت از مصرف ترکیبات شبه‌تریاک (اپیوئیدها) برای درمان میگرن در اطفال و نوجوانان وجود ندارد. مشاوره با بیماران و خانواده‌ها درباره اجتناب از مصرف افراطی دارو (medication overuse، داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی و استامینوفن بیش از 14روز در ماه و تریپتان‌ها، اپیوئیدها، یا ترکیب آن‌ها بیش از 10روز در ماه، برای 3 ماه یا بیش‌تر) توصیه می‌شود.

– بیش‌ترین اثربخشی درمان وقتی است که هنگامی شروع شود که درد هنوز خفیف است.

– ترکیب ناپروکسن و سوماتریپتان، بهتر از هر یک به‌تنهایی است.

– درمان در مرحله aura باعث پیشگیری از سردرد یا به تأخیر انداختن آن نمی‌شود.

– تکرار درمان با تریپتان پس از 2 ساعت باعث افزایش اثربخشی درمان نمی‌شود. اگر سردرد در ابتدا به‌شکل موفق درمان شود ولی دوباره عود کند، تکرار درمان توصیه می‌شود.

– مشاوره در زمینه شیوه زندگی و عوامل رفتاری مؤثر بر سردرد و ارزیابی و درمان اختلالات هم‌زمان توصیه می‌شود.

– بیش‌تر درمان‌های پیشگیرانه بهتر از دارونما نیستند.

منابع: 1 2