در ایالات متحده هر سال حدود 5 هزار زن مبتلا به اچ‌آی‌وی زایمان می‌کنند و اجرای برنامه جامع مراقبت از این زنان برای بهبود پیامدهای مادری و پیشگیری از انتقال نوزادی ضروری است. در این راستا، وزارت بهداشت ایالات متحده، نسخه 2019 دستورالعمل غربال‌گری، درمان و پیش‌گیری از اچ‌آی‌وی در زنان باردار را در ماه ژانویه منتشر کرده است. برخی رؤوس این دستورالعمل به شرح زیر است:

– غربال‌گری اچ‌آی‌وی مادران باردار باید در اولین فرصت ممکن انجام شود. اگر آزمایش منفی باشد، آزمایش مجدد در سه‌ماهه سوم در زنانی توصیه می‌شود که در معرض افزایش خطر ابتلا به عفونت اچ‌آی‌وی هستند.

– در زوج‌هایی که یکی از آنان اچ‌آی‌وی مثبت و دیگری منفی باشد، امکان آمیزش جنسی بدون کاندوم با هدف بارداری به شرطی وجود دارد که محدود به 2 تا 3 روز قبل از تخمک‌گذاری و روز تخمک‌گذاری باشد، فرد مبتلا تحت درمان ضد رتروویروسی (ART) باشد و از نظر ویرولوژیک در وضعیت مهار پایدار (sustained virologic suppression) باشد.

– درمان ضدرتروویروسی بدون توجه به شمارش سلول CD4 باید در اولین فرصت در زنان باردار و ترجیحاً پیش از بارداری آغاز شود.

– رژیم ارجح ART در زنان باردار شامل دو مهارکننده ترانس‌کریپتاز معکوس همراه با یک مهارکننده انتگراز یا پروتئاز است.

– رژیم دو-دارویی در بارداری توصیه نمی‌شود.

– دولوتگراویر، به دلیل افزایش خطر نقایص لوله عصبی، در سه‌ماه اول بارداری توصیه نمی‌شود.

منبع