در شماره فوریه Journal of Clinical Sleep Medicine ، آکادمی طب خواب آمریکا توصیه‌های جدیدی در زمینه داروهای خواب‌آور منتشر کرده است. برای هر یک از انواع اختلالات خواب، داروی خاصی توصیه شده است. البته هیچ‌یک از این توصیه‌ها بر مبنای شواهد قطعی استوار نیست و بسیاری از مطالعات توسط شرکت‌های دارویی حمایت مالی شده است.

این آکادمی علیه استفاده از ترازودون، تیاگابین، دیفن‌هیدرامین، ملاتونین، تریپتوفان، و والرین توصیه کرده که علت آن عدم اثربخشی این داروها نیست بلکه داده‌های قانع‌کننده‌ای در حمایت از آن‌ها وجود ندارد.

براساس این توصیه‌ها، انتخاب داروی خواب‌آور در نهایت بستگی به قضاوت بالینی پزشک با توجه به شرح حال و ترجیحات بیمار، پاسخ قبلی و عوارض جانبی احتمالی دارد.

منبع