شماره ی ماه نوامبر مجله ی Circulation حاوی جدیدترین دستورالعمل انجمن قلب آمریکا درباره احیای قلبی ریوی (CPR) است. سی. پی. آر یا احیای قلبی ریوی شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم قلب و مغز انجام می‌شود. با این اقدامات تلاش می‌شود تا زمان برگشت جریان خون خودبخودی بیمار، گردش خون وتنفس به طور مصنوعی برقرار شود.

  • عمق توصیه شده برای ماساژ قلبی (فشار دادن قفسه سینه) 5 تا 6 سانتیمتر و سرعت آن 100 تا 120 بار در دقیقه است. 
  • برای کاستن از زمان تا اولین ماساژ، برخی مراحل CPR مانند کنترل نبض و تنفس باید همزمان انجام شوند.
  • دمای بدن باید حداقل تا 24 ساعت، بین 32 تا 36 درجه سانتیگراد حفظ شود.
  • نوزادانی که تون عضلانی و تنفس ضعیف و دفع مکونیوم داخل مایع آمنیون داشته باشند، باید با هدف تسریع در اکسیژن رسانی، در زیر یک منبع گرمای تشعشعی(radiant warmer) احیا شوند. لوله گذاری روتین توصیه نمی شود.

 

منبع