گزارش جدید آکادمی طب اطفال آمریکا در مجله Pediatrics حاوی آمار تکان دهنده و توصیه های کاربردی برای پزشکان در زمینه کودک آزاری است. پزشک با تشخیص زودرس و اقدام به موقع می تواند جان کودک را نجات دهد. یافته های بالینی زیر به نفع کودک آزاری هستند:

  • هر صدمه ای در یک کودک که هنوز راه نیافتاده است
  • هر صدمه در یک قسمت غیرعادی بدن
  • صدمات مختلف در مراحل متفاوت بهبودی
  • ضربه وارد شده به بیش از یک عضو
  • نشانه های ضربه سر مانند استفراغ بی دلیل، خواب آلودگی، بی قراری، آپنه، یا تشنج

در صورت مشکوک به کودک آزاری، معاینه کامل و تصویربرداری از مغز برای تشخیص صدمات نهفته توصیه می شود. معاینه برادر یا خواهر قربانی نیز می تواند مفید باشد. پزشکی که به کودک آزاری مشکوک باشد، براساس قانون ایالات متحده باید آن را به خدمات حمایت از کودکان گزارش کند.

 منبع