هنگامی که نوبت غذا خوردن کودک می شود، بزرگترها بهتر می دانند او باید چه بخورد، کِی بخورد و چگونه بخورد. ولی متخصصین علم تغذیه معتقدند بهتر است کودکان را به حال خود بگذاریم. دوران پر کردن بشقاب کودک و تأکید بر اینکه غذایش را تمام کند، مدتهاست به سر رسیده است.

اخیراً وزارت کشاورزی ایالات متحده توصیه کرده والدین پس از 2 سالگی به کودک اجازه دهند خودش غذا بخورد. نتایج پژوهش های جدید نشان می دهد اگر کودک خودش غذا بخورد احتمال کم خوری و پرخوری کاهش می یابد و کودک از غذاهای متنوع تری استفاده می کند.

والدین باید به کودک اجازه دهند خودش در بشقاب خود غذا بکشد. وقتی دیگران این کار را برای کودک انجام می دهند، استقلال او را محدود می کنند. البته باید به والدین حق داد که نگران رژیم غذایی فرزندان خود باشند ولی به آنان توصیه می شود صبور باشند. گاهی پذیرش یک غذای جدید توسط کودک ممکن است 12 تا 15 جلسه طول بکشد. همچنین صرف غذا به صورت دسته جمعی و همراه با سایر اعضای خانواده، علاوه بر یادگیری عادات صحیح غذایی، منجر به ارتقای مهارتهای اجتماعی و عاطفی کودک خواهد شد.