انجمن غدد آمریکا در شماره ژانویه Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism به ارائه توصیه‌هایی درباره درمان چاقی در اطفال پرداخته است. رئوس این توصیه‌ها به شرح زیر است:

–          اطفال و نوجوانانی که نمایه وزن (BMI) آنان در صدک 85 یا بالاتر باشد، باید از نظر سندرم متابولیک، دیابت، و اختلالات مرتبط دیگر بررسی شوند.

–          ارزیابی چاقی اطفال شامل اندازه‌گیری انسولین ناشتا نیست. و این آزمایش هیچ ارزش تشخیصی ندارد.

–          ارزیابی اختلالات غددی در اطفال چاق تنها در صورتی توصیه می‌شود که وضعیت آنان از نظر سرعت رشد پایین‌تر از حد انتظار از نظر سن و مرحله بلوغی باشد.

–          در کودکان به شدت چاق (نمایه وزن 120% یا بالاتر از صدک 95)، آزمایش سندرم‌های ژنتیک مانند پرادر-ویلی باید پیش از پنجمین سالگرد تولد انجام شود.

–          پیشگیری و درمان چاقی در اطفال و نوجوانان باید همراه با تأکید بر تغییر شیوه زندگی با محوریت خانواده باشد.

منبع