اخیراً اداره ی غذا و دارو (FDA) اولین داروی ضد آنتی ژن عملکردی لنفوسیت (LFA-1) را برای درمان خشکی چشم تأیید کرده است. قطره ی چشمی Lifitegrast (با نام تجاری Xiidra) برای بیماران 17 سال به بالا قابل مصرف است و بی خطر بودن آن در کودکان هنوز ثابت نشده است (خشکی چشم در کودکان کمتر شایع است.)

در چهار مطالعه که عمدتاً در خانم ها انجام شده، مقایسه ی Xiidra با دارونما نشان دهنده ی برتری این دارو در بهبود علائم بیماران بوده است. شایعترین عوارض Xiidra تاری دید، تلخی دهان، و سوزش چشم است.

 

منبع