سی‌تی‌اسکن یا ام‌آر‌آی در بیماران مبتلا به کمردرد یا سردرد بدون عارضه که یافته نورولوژیک نگران‌کننده‌ای ندارند، جزو آزمایش‌هایی هستند که ارزش بالینی پایینی دارند (low-value tests). این مقاله از شماره سپتامبر JAMA Intern Med با استفاده از پایگاه داده‌های بیمه‌ای به بررسی بیش از دو میلیون مورد از چنین آزمایش‌هایی پرداخته که توسط حدود 200 هزار پزشک عمومی، کایروپراکتور، ارتوپد، نورولوژیست و روماتولوژیست درخواست شده است.

در صورتی که پزشک، شریک تجاری مرکز تصویربرداری باشد، این موضوع باید در همه صورتحساب‌ها قید شود. نسبت چنین درخواست‌هایی توسط پزشکانی که شریک تجاری مرکز تصویربرداری هستند، در مقایسه با پزشکانی که چنین رابطه‌ای با مرکز تصویربرداری ندارند، در پزشکان عمومی حدود 2 برابر، پزشکان متخصص 5 برابر و کایروپراکتورها حدود 8 برابر است. پزشکانی که درخواست‌های آنان ارزش بالینی پایین دارد، تمایل بیشتری به تکرار این‌گونه درخواست‌ها دارند.

یکی از اهداف اصلی تلاش برای کاهش هزینه سلامت در بسیاری از کشورها، محدود ساختن انگیزه‌های مالی پزشکان برای جلوگیری از گسترش موارد خودارجاعی است.

منبع