مصرف مقادیر زیاد داروی ضداسهال موسوم به ایمودیوم (لوپرامید) برای رهایی از علائم سندرم محرومیت توسط کسانی که در حال ترک اعتیاد هستند، مشکل ساز شده است. این مقاله از شماره ی مه Annals of Emergency Medicine به بررسی موارد سوء مصرف لوپرامید پرداخته است. سوء مصرف لوپرامید در ایالات متحده به دلیل قیمت پایین، سهولت دسترسی و همچنین عدم منع قانونی در سال های اخیر افزایش یافته است. مصرف این دارو به مقدار مجاز و توصیه شده مشکلی ایجاد نمی کند، اما در مقادیر بالاتر از میزان مجاز منجر به سرخوشی (euphoria) می شود.

لوپرامید با دوز 10 برابر میزان توصیه شده به تخفیف علائم سندرم محرومیت از اپیوئیدها کمک می کند اما در صورت مصرف مقادیر بیشتر، نشئه زاست و حتی ممکن است منجر به دپرسیون تنفسی و همچنین اختلال ریتم قلبی شود. موارد سوء مصرف این دارو و تماس با اورژانس در یکی از مناطق نیویورک طی چهار سال گذشته هفت برابر افزایش یافته است.

به نظر محققین، عرضه ی لوپرامید باید محدود شود و مانند پسودوافدرین، در صورت درخواست بدون نسخه، تنها به مقدار محدود به افراد تحویل داده شود.

 منبع