پزشکانی که دچار فرسودگی می‌شوند، معمولاً تمایل به کاهش ساعات کار دارند و یا به‌طورکلی ترجیح می‌دهند طبابت را رها کنند. این پژوهش از شماره ماه مه مجله Annals of Internal Medicine میزان خسارت حاصل از فرسودگی پزشکان در ایالات متحده را حدود 4.6 میلیارد دلار برآورد کرده است.

افرادی که شغل پزشکی را انتخاب می‌کنند باید بدانند که شغل پراسترس و سختی است. امروز با تأکید روزافزون بر کنترل و ارتقای کیفیت، استانداردسازی، مستندسازی و پرونده دیجیتال، بار کاری حاصل از کاغذبازی و بوروکراسی نیز بر این سختی و استرس افزوده است.

فرسودگی در این پژوهش به‌شکل “پاک خسته‌شدن، احساس منفی نسبت به شغل، فاصله گرفتن از شغل، و کاهش احساس کمال” تعریف شده است. این تعریف به تعریف جدید سازمان سلامت جهانی (WHO) در آی‌سی‌دی-11 نیز نزدیک است. مطالعه پیشین (Mayoclinic Proceedings، شماره دسامبر 2015) توسط همین محققین نشان داده براساس پرسشنامه Maslach، حدود 54 درصد پزشکان دست‌کم یکی از علائم فرسودگی را تجربه کرده‌اند.

در این تحقیق، هزینه فرسودگی یک پزشک برای نظام سلامت، براساس ساعات کاری از دست رفته، حدود 7600 دلار در سال برآورد شده است. ولی اگر خسارت غیرمستقیم حاصل از افزایش خطاها، کاهش رضایتمندی بیماران، و پرونده‌های دعاوی پزشکی به این رقم اضافه شود، رقم خسارت بسیار بیش‌تر خواهد بود.

هرچند، برخی منتقدین (JAMA، شماره سپتامبر 2018) معتقدند داده‌های این دسته از پژوهش‌ها قابل اتکا نیست، زیرا فرسودگی به‌طور دقیق و واقعی قابل اندازه‌گیری نیست و دست‌کم 47 تعریف مختلف برای فرسودگی وجود دارد.

منبع