حق پیشگیری از بارداری جزو حقوق بشر است

براساس جدیدترین توصیه سازمان جهانی بهداشت (سازمان جهانی سلامت)[1]، در هنگام ارائه خدمات پیشگیری از بارداری به خانم ها باید به حقوق بشر احترام گذاشته شود. این حقوق شامل مقبولیت، در دسترس بودن، توان پرداخت، انتخاب آزادانه، و رضایت آگاهانه است.

این اولین بار است که در طول تاریخ سازمان جهانی سلامت، از ابتدای تشکیل تاکنون، در عنوان یکی از بیانیه های رسمی آن به حقوق بشر اشاره شده است.

بیش از 220 میلیون زن و دختر در سرتاسر جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری از بارداری محروم هستند. آسیب پذیرترین گروه ها در این زمینه عبارتند از زنان فقیر، مبتلایان به اچ- آی- وی (ویروس ایدز) و زنانی که به دلیل جنگ یا علل دیگر آواره شده اند.

 


[1] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/guidance-contraceptive/en/