این تحقیق از شماره آگوست مجله روابط شخصی و اجتماعی (The Journal of Social and Personal Relationships) نشان می‌دهد بیشتر افراد، از اعمال محبت‌‌آمیز کوچک بیشتر از کلمات مبالغه‌آمیز خوشحال می‌شوند. لحظات کوچک مثبت بودن، مانند یک کلمه مهربانانه، بغل کردن یک کودک، یا توجه، بیشترین احساس عشق را به افراد می‌دهد.

در این مطالعه حدود 500 مرد و زن 18 تا 93 ساله پرسشنامه‌ای را پر کردند. در این پرسشنامه به 60 موقعیت که افراد در آن‌ها احساس می‌کنند دیگران آنان را دوست دارند، اشاره شده است. هر پرسش با این عبارت شروع: “بیشتر افراد احساس می‌کنند دیگران آنان را دوست دارند وقتی …” و در ادامه به توصیف یک موقعیت مثبت مانند وقت گذراندن با دوستان، هدیه گرفتن، و گردش در طبیعت، یا منفی مانند کنترل شدن توسط دیگران یا عیب‌جویی و انتقاد اطرافیان پرداخته است.

یافته‌های این پژوهش در تأیید فواید روانشناختی روابط صمیمانه است. در واقع، از نظر بیشتر شرکت‌کنندگان، معنا و مفهوم عاشقانه تعاملات مستقیم با انسان‌ها، بیشتر از دریافت اقلام مادی مانند هدیه است. همچنین ارتباط مستقیم با افراد، باارزش‌تر از دریافت بازخورد مثبت در اینترنت تلقی شده است که نشان می‌دهد هنوز بیشتر انسان‌ها روابط شخصی مستقیم را ترجیح می‌دهند. مطالعات مشابه نشان داده هرچه افراد در رسانه‌های اجتماعی وقت بیشتری بگذرانند، بیشتر احساس تنهایی و انزوا می‌کنند.

همچنین در موقعیت‌های خاص مانند تعطیلات، برخی شکل‌های تعامل اجتماعی ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد. مثلاً بیشتر افراد در تعطیلات استرس بیشتری احساس می‌کنند و خرید هدیه و هدیه دادن بر این استرس می‌افزاید. افراد با نزدیک شدن تعطیلات پایان سال، باید اولویت‌های خود را مشخص کنند. اگر بتوانیم مدت کوتاهی را با فرد مورد علاقه خود بگذرانیم، این می‌تواند بهترین هدیه برای نشان دادن این علاقه باشد.

منبع