بر اساس اعلام آکادمی طب اطفال آمریکا در ماه اکتبر، حداقل سن مجاز برای خرید سیستم های الکترونیک انتقال نیکوتین (ENDS) مانند سیگار الکترونیک و نیز انواع فرآورده های توتون و تنباکو، 21 سال است. برخی توصیه های این آکادمی عبارتند از:

  • پزشکان اطفال، باید بیماران خود و مراقبان آنها را علاوه بر دخانیات سنتی، از نظر مصرف ENDS نیز غربالگری کنند. در موارد مصرف ENDS، ارجاع برای مشاوره ی ترک سیگار توصیه می شود.
  • پزشکان نباید با هدف درمان وابستگی به دخانیات، مصرف ENDS را توصیه کنند. شواهد علمی کافی در دست نیست که نشان دهد مصرف ENDS به ترک دخانیات کمک می کند.
  • پزشکان باید به مراقبان بگویند که اطفال باید از همه ی انواع ENDS از هر نظر (شامل تماس دست دوم و دست سوم با آئروسل ها) دور نگاه داشته شوند.

به نظر آکادمی طب اطفال آمریکا، مقررات سازمان غذا و دارو (FDA) درباره ی دخانیات (شامل محدودیت تبلیغات و منع استفاده از طعم دهنده ها) باید به طور کامل در مورد ENDS نیز اجرا شود.

 

منابع: 1 2 3