خطر عوارض پس از جراحی مانند عدم التیام زخم، عوارض ریوی و مرگ در افراد سیگاری بیشتر از افراد عادی است. برخی افراد تصور میکنند ترک سیگار قبل از جراحی ممکن است با حذف عامل محرک سیگار و کاهش سرفه، عوارض پس از جراحی را افزایش دهد. مطالعات جدید نشان داده ترک سیگار نه تنها عوارض پس از جراحی را افزایش نمیدهد، بلکه آنها را کاهش داده و هر چه مدت ترک سیگار طولانی تر باشد، فواید بیشتری نصیب بیمار می شود.