شماره مارس 2015 مجله Annals of Internal Medicine حاوی جدیدترین توصیه های کالج پزشکان آمریکا در زمینه پیشگیری و درمان زخم های فشاری (Pressure Ulcers) و زخم بستر (Bed Sore) است. پزشکان باید بیماران را از نظر خطر اینگونه زخم ها ارزیابی کنند. عوامل خطرساز عبارتند از سن بالا، وزن پایین، و اختلالات حرکتی و شناختی. در بیماران پرخطر، استفاده از ابزارهای پیشگیری از زخم فشاری و زخم بستر مانند تشک ایستا (Static Mattress) توصیه می شود. تشک مواج به دلیل هزینه بالا توصیه نمی شود زیرا برتری خاصی نسبت به تشک ایستا ندارد.

توصیه های درمانی در مبتلایان به زخم فشاری و زخم بستر شامل تجویز مکمل های پروتئین و اسید آمینه، پانسمان هیدروکولوئید یا فوم و تحریک الکتریکی (Electrical Stimulation) برای تسریع در بهبود زخم است.

 منبع