مجله Clinical Endocrinology and Metabolism در شماره ژانویه 2015 خود، به ارائه توصیه های جدید انجمن غدد آمریکا درباره درمان چاقی پرداخته است. این توصیه ها در افرادی که نمایه وزن بدن[1] (BMI) آنان 25 یا بیشتر باشد شامل رژیم غذایی، ورزش، و تغییر شیوه زندگی است. اگر نمایه وزن بدن 27 یا بیشتر باشد، درمان دارویی هم اضافه می شود. جراحی باریاتریک در افرادی توصیه می شود که نمایه وزن بدن آنان 35 یا بیشتر باشد.

  • اگر بیماری که تحت درمان دارویی کاهش وزن است، در عرض 3 ماه حداقل 5% وزن کم کند، دارو باید ادامه یابد. وگرنه دارو یا روش درمانی متفاوتی باید به کار رود.
  • در آن دسته از مبتلایان به دیابت نوع 2 که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، باید به عنوان مکمل درمان همراه با متفورمین از آگونیستهای گیرنده GLP-1 مانند Exenatide یا مهارکننده های SGLT-2 مانند Dapagliflozin نیز استفاده شود.
  • در مبتلایان به هیپرتانسیون کنترل نشده یا افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند، نباید از Phentermine یا Diethylpropion استفاده شود.

 منبع

 


[1] معادلهای مختلفی برای Body Mass Index (وزن به کیلوگرم تقسیم بر مربع قد به متر مربع) دیده ام. “شاخص توده بدنی” از همه رایج تر است اما توجه فرمایید که اینجا Mass، به مفهوم جِرم یا وزن است نه توده!