عصر ارتباطات و اطلاعات، عوارض و مشکلات خاص خود را دارد. اغلب مشترکین تلفن همراه در محیطهای آرام مانند محل کار، برای حفظ ارتباط خود ناچارند گوشی را در وضعیت ویبره قرار دهند. استفاده مکرر از حالت ویبره ممکن است گاهی منجر به احساس کاذب لرزش و توهم ویبره شود. یعنی فرد تصور میکند با وی تماس گرفته شده و لرزش گوشی را به خوبی حس میکند، در حالیکه واقعیت چنین نیست. در مطالعه ای که اخیراً در یک بیمارستان دانشگاهی در آمریکا انجام شد، حدود 70% افراد توهم تلفن همراه را حداقل یکبار تجربه کرده بودند. این توهم در مواردی که گوشی داخل جیب روی سینه قرار داشته باشد و نیز در صورت حمل گوشی به مدت طولانی شایع تر است.