این مطالعه در شماره دسامبر مجله Annals of Internal Medicine توصیه های تغذیه ای ایالات متحده و سازمان سلامت جهانی را مبنی بر این که قند اضافه شده (added sugar) نباید بیشتر از 10% کالری مصرفی روزانه ما را تشکیل دهد و نوشیدن بیشتر از یک نوشابه باعث می شود از این مرز عبور کنیم، زیر سؤال برده است.

به نظر این محققین مصرف قند باید محدود شود اما رقم 10% بیش از حد سخت گیرانه است و پایه علمی درستی ندارد. اما منتقدین معتقدند مطالعه فوق با حمایت صنایع غذایی انجام شده و در میان بودن منافع شرکت های بزرگی مانند مک دونالد، کوکاکولا و پپسی کولا، شائبه سوگیری در تحقیقات را مطرح می کند.

پژوهشگران می گویند منظور اصلی آنان این است که قند تنها مقصر شیوع چاقی و دیابت نوع 2 نیست و به عوامل دیگر هم باید توجه شود. دکتر بردلی جانستون، اپیدمیولوژیست بالینی و یکی از مؤلفین این مقاله، می گوید: “نباید با این مسئله برخورد ایدئولوژیک شود. نباید قند قربانی مبارزه با چاقی و دیابت نوع 2 شود!”

منتقدین می گویند چنین ادعاهایی در حالی مطرح می شود که جهان در آستانه اپیدمی اضافه وزن، چاقی و دیابت نوع 2 است. تنها در آمریکا، 14% جمعیت یعنی 1 نفر از هر 7 نفر مبتلا به دیابت نوع 2 است. زیر سؤال بردن پایه علمی توصیه های غذایی می تواند عزم عمومی برای مبارزه با این اپیدمی را سست کند.

منبع