انجمن بانک های خون آمریکا در جدیدترین توصیه های خود در شماره اکتبر JAMA، نسبت به مواضع قبلی خود (2012) محافظه کارتر شده است. توصیه های جدید بر اساس تحلیل داده های 31 تحقیق به دست آمده که نشان می دهد خط مشی محافظه کارانه باعث افزایش پیامدهای ناگوار نمی شود.

–          در بالغین بستری با شرایط همودینامیک پایدار (شامل بیمارانی که وضعیت بحرانی دارند)، انتقال خون فقط هنگامی توصیه می شود که هموگلوبین به 7 برسد (توصیه قبلی 9 تا 10).

–          در بیمارانی که تحت عمل ارتوپدی یا قلب قرار می گیرند، و مبتلایان به بیماری های قلبی عروقی، آستانه انتقال خون 8 است.

–          با توجه به یکسان بودن نتایج 13 تحقیق، می توان به جای خون تازه (ذخیره زیر 10 روز) از خون معمولی (standard-issue) استفاده کرد.

–          این توصیه ها در موارد سندرم کرونری حاد، ترومبوسیتوپنی شدید، و کم خونی مزمن وابسته به انتقال خون، صدق نمی کند.

 منبع