توصیه های نهایی کارگروه خدمات پیشگیری وزارت سلامت ایالات متحده در این زمینه در شماره ی ژانویه JAMA منتشر شده است. همه ی بزرگسالان، از جمله زنان باردار و زنانی که در دوران پس از زایمان به سر می برند، باید توسط پزشک عمومی از نظر علائم افسردگی غربالگری شوند. در توصیه های پیشین این کارگروه در سال 2009، به طور خاص اشاره ای به بارداری و دوران پس از زایمان نشده بود.

غربالگری صحیح از طریق سامانه های کارآمد (به ویژه پوشش بیمه ای)، با اطمینان از تشخیص و درمان صحیح، منجر به بهبود وضعیت علائم افسردگی در بزرگسالان می شود.

البته فواصل مناسب غربالگری هنوز مشخص نیست اما به نظر این کارگروه، هر کس که پیش از این غربالگری نشده باید دست کم یک بار غربالگری شود. وجود عوامل خطرساز، بیماری یا ناتوانی هم زمان، و برخی وضعیت ها در زندگی تعیین می کند که غربالگری بعدی در چه زمانی باید انجام شود.

ابزارهای رایج برای غربالگری شامل انواع پرسشنامه (Patient Health Questionnaire یا PHQ)، و ضرایب افسردگی و اضطراب است.

منبع