رئوس برخی از این 29 توصیه که در ماه نوامبر در خبرنامه سازمان سلامت جهانی منتشر شده به شرح زیر است:

–          بیمارانی که جراحی می شوند باید همیشه پیش از جراحی استحمام کنند، اما موهای محل جراحی نباید تراشیده شود.

–          پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی نباید پس از جراحی تجویز شود و تنها باید پیش از یا حین جراحی تجویز شود.

–          اجرای برنامه های کنترل شدید گلوکز خون در حین عمل جراحی در همه بیماران، بدون توجه به سابقه دیابت، الزامی است.

–          درمان پیشگیرانه فشار منفی برای زخم های جراحی پرخطر که به طور اولیه بسته شده اند، مانند زخم هایی که به دلیل آسیب بافت نرم یا پوست اطراف دچار مشکل خونرسانی هستند، توصیه می شود.

–          در همه جراحی ها استفاده از نخ بخیه پوشیده از تریکلوسان (ماده ضدباکتری و ضدقارچ) توصیه می شود.

منبع