شماره ژوئن مجله یAnnals of Internal Medicine  حاوی مطلبی درباره ی جدیدترین توصیه های انستیتو پزشکی آمریکا به پزشکان در زمینه ی کاهش خطرات پیری شناختی (cognitive aging) در سالمندان است.

  • ارزیابی سالمندان از نظر عملکرد شناختی باید یکی از اجزای ثابت ویزیت پزشک عمومی باشد. همچنین پزشک باید به غربالگری از نظر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی، مصرف الکل، سیگار، رژیم غذایی، ورزش، افسردگی، و سایر وضعیتهای مزمن نیز توجه کند.
  • باید به سالمندان توصیه شود فعالیت جسمانی منظم داشته باشند و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی را کاهش دهند. شرکت فعال در تعاملات اجتماعی، یادگیری چیزهای جدید و خواب کافی باید مورد تأکید قرار گیرد.
  • مصرف داروهای روان گردان باید به حداقل برسد و از تجویز داروهای غیرضروری مانند آنتی کولینرژیک ها خودداری شود.
  • افرادی که در معرض خطر بالای سرسام (delirium) هستند، باید هنگام بستری شدن در بیمارستان یا پیش از آن شناسایی شوند.
  • هشدارهای لازم در زمینه ی پرهیز از روشهای غیرعلمی تقویت قدرت شناختی مانند بازی های مغزی (brain games) و مکملهای غذایی مختلف، باید به سالمندان داده شود.

 منابع: 1 2