استیل ‌سالیسیلیک اسید که بیشتر با نام آسپیرین شناخته می‌شود، یک داروی ضد التهابی غیراستروئیدی است که معمولاً به عنوان ضد درد و تب بر به کار می رود. این دارو که بدون نسخه ی پزشک قابل تهیه ‌است، همواره به دلیل اثر رقیق کنندگی خون و در سال های اخیر ضدسرطان، مورد توجه بوده است. اخیراً کارگروه خدمات پیشگیری وزارت بهداشت آمریکا توصیه هایی در مورد مصرف آسپیرین ارائه کرده که در شماره ی آوریل Annals of Internal Medicine منتشر شده است:

–          دوز پایین آسپیرین (روزانه 75 تا 100 میلی گرم) برای بزرگسالان 50 تا 59 ساله ای که خطر قلبی عروقی ده ساله ی آنان حداقل 10% و خطر خونریزی در آنان پایین و امید به زندگی آنان حداقل 10 سال باشد، توصیه می شود. همچنین بیمار باید مایل به مصرف روزانه ی آسپیرین، حداقل به مدت 10 سال باشد.

–          در افراد 60 تا 69 ساله با شرایط فوق، تصمیم گیری برای شروع آسپیرین به عهده ی خود فرد است.

–          در افراد زیر 50 سال و بالای 69 سال، مصرف آسپیرین برای پیشگیری توصیه نمی شود.

 منبع