این مقاله از شماره جولای The BMJ به راستی‌آزمایی این دیدگاه رایج پرداخته است که دوره درمان آنتی‌بیوتیک را باید کامل کرد، وگرنه منجر به بروز مقاومت میکروبی خواهد شد. توصیه‌های منابع معتبری مانند سازمان سلامت جهانی (WHO) و مرکز کنترل بیماری (CDC) همگی حاکی از لزوم تکمیل دوره درمان آنتی‌بیوتیک‌هاست. هیچ مطالعه‌ای درباره بهترین مدت دوره درمان آنتی‌بیوتیکی انجام نشده است و احتمالاً بهترین گزینه این است که بیماران هنگام احساس بهبودی، مصرف دارو را متوقف کنند.

مطالعاتی که در زمینه گلودرد استرپتوکوکی، سلولیت و پنومونی اکتسابی از جامعه انجام شده نشان می‌دهد کارایی دوره کوتاه درمان در مقایسه با دوره استاندارد و توصیه شده، کمتر نیست. البته محققین تأکید می‌کنند که تحقیق در موارد اتیت میانی نشان‌دهنده برتری دوره درمان کامل است و دوره درمان اتیت میانی حتماً باید کامل شود.

به نظر پژوهشگران، مردم باید بدانند که مقاومت میکروبی ناشی از زیاده‌روی در مصرف آنتی‌بیوتیک‌هاست و تکمیل دوره درمان از بروز مقاومت میکروبی جلوگیری نمی‌کند.

منبع