توصیه‌ها در زمینه مصرف الکل در مناطق مختلف جهان به‌شدت متفاوت است. میزان مجاز برای مردان در ایالات متحده 196 گرم و برای زنان 98 گرم در هفته است. در کانادا و سوئد نیز از همین توصیه‌ها استفاده می‌شود. در ایتالیا، پرتقال، و اسپانیا، میزان مجاز تقریباً 50% بالاتر و در انگلستان 50% پایین‌تر است.

این مطالعه از شماره آوریل Lancet نشان می‌دهد توصیه‌های فعلی در زمینه میزان مجاز مصرف الکل به حد کافی پایین نیست. چه در زنان و چه در مردان، مصرف حداکثر 100 گرم الکل (حدود 7 نوشیدنی)  در هفته با مرگ‌ومیر کمتری همراه است. این میزان تقریباً نصف مقدار مجاز توصیه شده برای مردان در آمریکا و معادل مقداری است که معمولاً برای زنان توصیه می‌شود.

منبع