تازه‌ترین توصیه‌های کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده در زمینه مداخله رفتاری برای پیشگیری از عوارض چاقی در شماره سپتامبر JAMA منتشر شده است. برخی از رؤوس این توصیه‌ها به شرح زیر است:

– بیش از 40 درصد زنان و 35 درصد مردان در ایالات متحده چاق هستند.

– چاقی خطر بیماری قلبی‌عروقی، دیابت نوع 2، سرطان، سنگ صفرا، ناتوانی، و مرگ را افزایش می‌دهد.

– شایعترین علل مرگ افراد چاق، بیماری قلبی‌عروقی، دیابت نوع 2، بیماری تنفسی، و سرطان است.

– مداخله رفتاری در بیشتر موارد یک تا دو سال به طول می‌انجامد و در سال اول شامل دست‌کم 12 جلسه است. بیش‌تر این مداخله‌ها بر شناسایی موانع، خودپایشی وزن، حمایت هم‌نوع، و پیشگیری از بازگشت چاقی متمرکز است.

– مرور مداخلات دارویی (لیراگلوتید، لورکاسرین، نالترکسون- بوپروپیون، اورلیستات، و فنترامین- توپیرامات) نشان می‌دهد در بیش از 35 درصد موارد، درمان متوقف شده و عوارض جانبی نیز بسیار شایع است. بهترین نتایج با ترکیبی از مداخله دارویی و رفتاری به دست می‌آید ولی موارد توقف مداخله به دلیل عوارض دارویی افزایش می‌یابد.

– بزرگسالانی که نمایه وزن (BMI) 30 یا بالاتر دارند کاندید مداخله رفتاری شدید و چندجانبه هستند.

منبع