رؤوس برخی از این توصیه‌ها از شماره ژوئن Diabetes Care و براساس نتایج مطالعه CREDENCE در شماره آوریل New England Journal of Medicine ، به شرح زیر است:

– مصرف داروهای مهارکننده SGLT2 (کاناگلیفلوزین) در مبتلایان به دیابت نوع 2 و بیماری کلیوی مزمن با کاهش خطر وقایع قلبی‌عروقی و نارسایی کلیوی همراه است.

– آلبومین ادرار 24 ساعته یا نسبت آلبومین به کراتی‌نین در آزمایش فوری ادرار (spot urine) و مقدار تخمینی پالایش گلومرولی (eGFR) باید دست‌کم هر سال یک نوبت در همه مبتلایان به دیابت نوع 2 انجام شود.

– در مبتلایان به دیابت نوع 2 و بیماری کلیه دیابتی، اگر eGFR 30 یا بالاتر باشد و به‌ویژه اگر آلبومین ادرار بیش‌تر از 300 باشد، مصرف یک داروی مهارکننده SGLT2 (کاناگلیفلوزین) توصیه می‌شود.

– در مبتلایان به بیماری کلیوی مزمن و خطر بالای وقایع قلبی‌عروقی، مصرف یک داروی آگونیست گیرنده GLP-1 (لیراگلوتاید، اگزناتاید) خطر پیشرفت آلبومینوری و یا وقایع قلبی‌عروقی را پایین می‌آورد.

منابع: 1 2