به‌روزرسانی توصیه‌های پیشین (2007) آکادمی طب اطفال آمریکا در زمینه بانک خون بند ناف در شماره نوامبر مجله Pediatrics منتشر شده است. در این توصیه‌ها، مؤسسات دولتی برای این منظور بهتر از مراکز خصوصی معرفی شده که علت آن نظارت بیشتر، عدم دریافت هزینه از اهداکننده و خدمت‌رسانی به همه مناطق جهان است.

پزشکان باید مصارف اتولوگ و آلوژن خون بند ناف را به والدینی که قرار است بچه‌دار شوند توضیح دهند تا آنان بتوانند آگاهانه در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. به‌عنوان مثال، والدین باید بدانند که در صورت ابتلای کودک به سرطان خون، خون بند ناف ذخیره شده آن کودک حاوی سلول‌های پیش‌سرطانی بوده و نمی‌تواند برای درمان به‌کار رود.

موضوع مهم دیگری که حتماً باید به والدین گفته شود این است که در حال حاضر خون بند ناف اتولوگ به عنوان منبع بافت برای بازسازی اعضای بدن قابل استفاده نیست و هیچ داده‌ای در حمایت از این ادعا وجود ندارد.

منبع