میکروب هایی که در محیط اطراف ما هستند، به ویژه باکتری های موجود در خاک، فواید متعددی دارند. پژوهشگران دریافته اند که ترکیب میکروبهای جمع آوری شده از گرد و غبار اتاق خواب کودکان مناطق کشاورزی و روستایی با مناطق شهری متفاوت بوده و از تنوع بیشتری برخوردار است. تماس کودکان روستایی با طیف وسیع میکروبها احتمالاً یکی از عوامل اصلی کاهش خطر ابتلا به آسم است. همچنین حساسیتهای پوستی در این کودکان شیوع کمتری دارد.پزشکان امیدوارند بر اساس یافته های جدید بتوانند روشهای مؤثرتری برای پیشگیری از آسم در کودکان پیدا کنند.