پژوهشهای متعددی نشان داده اند که با منقبض کردن چند عضله کوچک می توان به تغییر خلق و خوی انسان کمک کرد. به عنوان مثال، می توانید این آزمایش ساده را انجام دهید. با گذاشتن یک مداد در بین دندانها و فشار دادن آن، عضلات مربوط به خنده تقویت می شوند و اگر این کار را چند روز به صورت مداوم انجام دهید به تقویت و بهتر شدن لبخندتان کمک می کند ( به شرطی که به بهداشت دهان و دندان هم توجه شود ). اخیراً گروهی از محققین تلاش کردند با تزریق بوتاکس عضلات ناحیه پیشانی را فلج کنند. بوتاکس از ماده سمّی بوتولینوم تهیه می شود. این ماده توسط نوعی میکروب تولید می شود که عامل بیماری بوتولیسم یا مسمومیت ناشی از مصرف غذای فاسد و بخصوص انواع کنسرو است. عضلات ناحیه پیشانی بیشترین نقش را در هنگام اخم و در هم کشیدن چهره دارند. معمولاً تزریق بوتاکس در صورت با هدف از بین بردن چین و چروک و تقویت ظاهر جوان و زیبایی صورت انجام می شود. ولی در این پژوهش، 263 بیمار مبتلا به افسردگی، تزریق بوتاکس را انجام دادند. نتایج پژوهش فوق نشان می دهد عواطف و خلقیات بشر، رابطه مستقیم و متقابل با حالات چهره وی دارند. بنابراین در صورتی که پزشک اعصاب، برای درمان افسردگی یک بیمار بوتاکس تجویز کند، اصلاً تعجب نکنید!