شماره ی مارس مجله ی انجمن پزشکی آمریکا (JAMA) به مرور تازه های سرطان تخمدان پرداخته است. سرطان تخمدان، از بیماری هایی است که اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود و با مرگ و میر بالا همراه است. هر سال تنها در ایالات متحده بیش از 20 هزار مورد سرطان تخمدان تشخیص داده می شود که 60% این موارد پیشرفته بوده و میزان بقای 5 ساله شان کمتر از 30% است. برخی از نکات مورد اشاره به شرح زیر است:

–          سرطان تخمدان یک بیماری واحد نیست. شواهد جدید نشان می دهد منشاء بیشتر سرطان های تخمدان، از خود تخمدان نیست. شایعترین و بدترین نوع سرطان تخمدان (high-grade serous carcinoma [HGSC]) به طور عمده از انتهای لوله ی فالوپ منشاء می گیرد. سایر انواع سرطان تخمدان نیز از منشاءهای مختلفی مانند کیست های تخمدان و اندومتریوز هستند. این تنوع مورفولوژیک و مولکولی باید در طبقه بندی سرطان تخمدان مدنظر قرار گیرد.

–          غربالگری با نشانگر توموری CA-125 و سونوگرافی واژینال تاکنون نتوانسته به طور قاطع سرطان تخمدان را در مراحل ابتدایی و علاج پذیر تشخیص دهد. پژوهش های بیشتری در این زمینه با توجه به منشاء متنوع سرطان تخمدان باید انجام شود.

–          شناسایی جهش های ژنی BRCA1 و BRCA2 در موارد سرطان تخمدان با هدف تشخیص زودرس این بیماری در اعضای خانواده و نیز استفاده از درمان جدید مهار پلیمراز PARP (poly [ADP-ribose] polymerase) inhibition  توصیه می شود.

–          روشهای کاهش خطر سرطان تخمدان شامل روش های جراحی (برداشتن لوله ی فالوپ) و غیرجراحی باید موضوع پژوهش های آینده باشد.

 

منبع