رؤوس این توصیه‌ها که از سوی کالج پزشکان آمریکا در شماره آوریل مجله Annals of Internal Medicine منتشر شده به‌شرح زیر است:

 – در زنان ۳۹ تا ۴۹ ساله بدون علامت با خطر متوسط ابتلا به سرطان پستان (asymptomatic, average-risk women)، باید فواید و مضرات بالقوه ماموگرافی به هر شخص توضیح داده شود و تصمیم‌گیری در زمینه انجام ماموگرافی به خود شخص محوّل شود. در اغلب زنان کم‌خطر در این سن، مضرات ماموگرافی بیش‌تر از فواید آن است.

– در زنان ۵۰ تا ۷۴ ساله، ماموگرافی هر دو سال یک‌بار توصیه می‌شود.

– در زنان ۷۵ ساله و بالاتر و یا زنانی که امید به زندگی آنان زیر ۱۰ سال است، غربال‌گری توصیه نمی‌شود.

– معاینه بالینی پستان (CBE) در هیچ سنی برای غربال‌گری توصیه نمی‌شود.

ویژگی مهم توصیه‌های کالج پزشکان آمریکا، برخلاف اغلب منابع دیگر، تأکید بر این نکته است که ماموگرافی ارزش محدودی در غربال‌گری سرطان پستان دارد. کمترین فایده غربال‌گری در زنان ۳۹ تا ۴۹ ساله مشاهده شده است.  

 منبع