برخی رؤوس مهم این دستورالعمل که از سوی کالج گوارش آمریکا در شماره مارس American Journal of Gastroenterology منتشر شده به شرح زیر است:

– تغییرات اصلی نسبت به دستورالعمل پیشین (2010) شامل آزمایش‌های جدید براساس سطح سرمی دارو و کالپروتکتین مدفوع و نیز درمان‌های جدیدتر مورد تأیید اداره غذا و دارو (FDA) مانند بودزوناید، ودولیزوماب، و توفاسی‌تی‌نیب است.

– غربال‌گری مبتلایان به کولیت اولسراتیو از نظر اضطراب و افسردگی توصیه می‌شود.

– کالپروتکتین مدفوع، نشانگر جانشین (surrogate) آندوسکوپی برای ارزیابی التیام مخاطی در مواردی است که آندوسکوپی در دسترس یا عملی نیست.

– در موارد کولیت متوسط (moderately active UC) درمان کورتیکواستروئید غیرسیستمیک مانند بودزوناید مولتی‌ماتریکس (MMX) پیش از درمان سیستمیک توصیه می‌شود.

– در موارد کولیت متوسط تا شدید، درمان با ودولیزوماب توصیه می‌شود.

– در موارد کولیت متوسط تا شدید، درمان با توفاسی‌تی‌نیب توصیه می‌شود.

– ایفلیکسی‌ماب یا سیکلوسپورین خطر عوارض پس از عمل جراحی را افزایش نمی‌دهند و جزو موارد منع کولکتومی نیستند.

– در موارد کولیت شدید حاد (acute severe UC) همراه با عفونت کلوستریدیوم دیفیسیل، مصرف وانکومایسین به‌جای مترونیدازول توصیه می‌شود.

– کولونوسکوپی نظارتی در مبتلایان به کولیت اولسراتیو در فواصل 1 تا 3 ساله بر اساس میزان خطر ابتلا به سرطان کولون و یافته‌های کولونوسکوپی قبلی توصیه می‌شود.

منبع