رؤوس برخی تغییرات در دستورالعمل سال 2019 که از سوی انجمن دیابت آمریکا در شماره ژانویه مجله Diabetes Care منتشر شده به شرح زیر است:

– در مبتلایان به دیابت نوع 2، در صورت نیاز به داروی تزریقی، یک آگونیست گیرنده شماره 1 پپتید شبه-گلوکاگون بر انسولین ارجحیت دارد.

– در مبتلایان به دیابت نوع 2، در صورتی که انسولین مصرف نمی‌کنند، خودپایشی قند خون به صورت روتین توصیه نمی‌شود.

– ارزیابی خطر ده‌ساله بیماری آترواسکلروتیک قلبی‌عروقی باید بخشی از برنامه برآورد خطر کلی در بیماران دیابتی باشد.

– بیماران باید تشویق به مصرف آب شوند و از مصرف هرگونه نوشیدنی حاوی قند یا شیرین‌کننده‌های مصنوعی خودداری کنند.

منبع