رؤوس این دستورالعمل که از سوی انجمن دیابت آمریکا (ADA) در شماره ژانویه مجله  Diabetes Care منتشر شده، به شرح زیر است:

– آغاز انسولین برای قند خون 180 یا بالاتر با هدف رساندن قند خون به محدوده 140 تا 180توصیه می‌شود.

– در بیماران بستری که تغذیه کافی دارند، رژیم انسولین شامل انسولین پایه (basal)+ انسولین همراه با وعده غذایی (prandial)+ انسولین اصلاحی (correction insulin) توصیه می‌شود.

– در بیماران بستری که تغذیه کافی ندارند یا از راه دهان چیزی نمی‌گیرند، رژیم انسولین شامل انسولین پایه+ اصلاحی توصیه می‌شود.

– تجویز انسولین با افزایش تدریجی مقدار آن (sliding-scale insulin) به تنهایی ممنوع است.

– در موارد هیپوگلیسمی (قند خون <70) رژیم انسولین باید مورد بازنگری و تنظیم مجدد قرار گیرد.

– اداره غذا و دارو (FDA) استانداردهایی برای استفاده از گلوکومتر توسط بیماران و پزشکان و نیز در بیمارستان تدوین کرده ولی پرسش‌هایی درباره این معیارها، به‌ویژه در مورد بیماران بستری و نتایج قند پایین مطرح است. در مواردی که نتایج گلوکومتر با وضعیت بالینی بیمار هم‌خوانی کامل نداشته باشد، توصیه می‌شود این نتایج با روش‌های رایج آزمایشگاهی تأیید شود.

– اگر هموگلوبین A1c طی 3 ماه گذشته اندازه‌گیری نشده باشد، اندازه‌گیری آن در بیماران دیابتی بستری توصیه می‌شود.

– هنگام ترخیص بیمار، ارائه یک طرح منسجم درمانی بر اساس شرایط هر فرد، توصیه می‌شود. این طرح باید با اصلاح رژیم دارویی و برقراری ارتباط سازنده با بیمار و پزشک اولیه او همراه باشد.

منبع