برخی رؤوس این دستورالعمل که از سوی آکادمی آندرولوژی اروپا در شماره ماه مه مجله Andrology منتشر شده، به شرح زیر است:

– در بزرگسالان مبتلا به ژینکوماستی، باید به احتمال وجود پاتولوژی زمینه‌ای توجه شود. حتی در مواردی که یک دلیل ظاهری مانند مصرف دارو مطرح باشد، بررسی کامل از نظر علل دیگر توصیه می‌شود.

– در بزرگسالان مبتلا به ژینکوماستی، معاینه ژنیتال از نظر توده یا آتروفی بیضه توصیه می‌شود.

– در بزرگسالان مبتلا به ژینکوماستی، سونوگرافی بیضه توصیه می‌شود.

– درمان با تستوسترون تنها در مردانی توصیه می‌شود که کمبود تستوسترون در آنان ثابت شده باشد.

– تجویز داروهای ضدگیرنده استروژن، مهارکننده‌های آروماتاز، و آندروژن‌های مقاوم به آروماتاز برای درمان ژینکوماستی توصیه نمی‌شود.

منبع