اداره غذا و دارو (FDA) در ماه فوریه شرایط جدیدی برای فرآورده‌های ضدآفتاب بدون نسخه (OTC) تحت عنوان محصولات بی‌خطر و مؤثر (generally recognized as safe and effective یا GRASE اعلام کرد. برخی رؤوس شرایط جدید به شرح زیر است:

– تنها دو ماده (زینک اکسید و تیتانیوم دی اکسید) از مجموع 16 ماده به‌کار رفته در تولید این محصولات، با تعریف بی‌خطر و مؤثر (GRASE) منطبق هستند.

– دو ماده PABA و ترولامین سالیسیلات، قطعاً بی‌خطر و مؤثر نیستند. شواهد کافی برای اطمینان از ایمنی و اثربخشی 12 ماده دیگر در دست نیست.

– حداکثر SPF در برچسب محصولات ضدآفتاب باید از +50 به +60 افزایش یابد.

– اجزای به‌کار رفته در ساخت فرآورده‌های ضدآفتاب باید بر روی بسته‌بندی آن‌ها قید شود. همچنین اگر ثابت نشده محصولی قادر به پیشگیری از سرطان پوست است، این موضوع نیز باید بر روی بسته‌بندی قید شود.

– فرآورده‌های ترکیبی ضدآفتاب و مواد دافع حشرات، جزو محصولات بی‌خطر و مؤثر (GRASE ) محسوب نمی‌شوند.

منبع